רואה חשבון לעמותות

התנהלות בהכוונה של רואה חשבון לעמותות

בישראל פועלות אלפי עמותות וכל אחת מהן מתמקדת בנושא אחר. כמו לדוגמה סיוע לנזקקים באספקת סלי מזון, סיוע לחולים במצבים מסוימים, חינוך עבור הילדים, ספורט ועוד.

רואה חשבון לעמותות

רשם העמותות 

רשם העמותות קבע כללים ונהלים ברורים לגבי אופן ההתנהלות של כל עמותה ולכן כל מי שמעוניין להקים עמותה למטרה מסוימת, מקבל מרואה החשבון סקירה מקיפה על דרך ההתנהלות החוקית בנושאים שונים כמו גיוס כספים ותשלומים לגורמים שונים. 

לאחר קבלת המידע, רואה החשבון מסייע למייסד העמותה לבצע את הקמת העמותה בפועל תוך הכנת כל המסמכים הדרושים למטרה זו בשילוב עם עורך הדין שייצג את העמותה. 

בכל עמותה יהיו חברים שישתתפו באסיפה הכללית, חברים בוועד המנהל שלה ותהיה גם ועדת ביקורת פנימית שתעקוב אחר התנהלות העמותה.

התנהלות שוטפת של העמותה 

כיוון שאופן ניהול העמותה אינו זהה לניהול עסק קטן או לחברה בע"מ רואה החשבון מעניק הכוונה מלאה ליו"ר העמותה כדי שהדברים ינוהלו כחוק. לאחר תקופה מסוימת שבה העמותה פעילה, יגיש עבורם רואה החשבון בקשה לקבלת אישור על ניהול תקין של העמותה וזאת לאחר שהוגשו עבורה דוחות שנתיים המעידים על התנהלות תקינה.

ניהול תרומות עבור העמותה 

כל עמותה נתמכת כספית על ידי גורמים שונים אשר תורמים לה כספים וכך מאפשרים להנהלת העמותה לבצע את התוכניות שלהם בפועל. אחד היתרונות של העמותות הוא האפשרות לקבל הכרה בסכומי התרומות על פי סעיף 46 לחוק. רואה החשבון מטפל בקבלת אישור זה ועמותה שקיבלה הכרה זו יכולה להוציא קבלות לתורמים והם מגישים את הקבלות המקוריות האלו במסגרת הדוחות האישיים שלהם או של החברה שתרמה.

חלק מהערך הכספי של התרומות האלו הוא הוצאה מוכרת וכך התורם גם סייע לעמותה זו או אחרת וגם שילם פחות מס, לאור התרומה הזו על פי הערך הכספי שלה. 

העמותות פונות בכל שנה לגורמים פילנתרופיים שונים כדי שהקרן תעניק חלק מהתקציב השנתי שלה לעמותה זו. כמו הן הם פונים לגורמים עסקיים שונים כשהמטרה היא שיתרמו באופן קבוע וגם לגורמים פרטיים. ללא גיוס מתמיד של הון, העמותה לא תוכל לפעול ולא תוכל לשלם שכר לעובדיה.

ידע בתחום ניהול פיננסי של העמותות 

מי שמעוניין להקים עמותה או מפעיל כבר אחת כזו, חייב ליווי של רואה חשבון אשר מתמקצע בתחום העמותות ויודע כיצד לנהל את ספרי העמותה. קיימת חשיבות רבה לעבוד עם רואה חשבון שהוא מומחה בנישה זו ומנהל פיננסית כמה עמותות וכך הוא מבצע את הרישומים ואת הדיווחים כיאות ובמקביל לכך הוא גם מעניק למנהלי העמותה הכוונה נכונה לגבי אופן הפעילות הנכון שהם אמורים לבצע. 

כל עמותה מעוניינת להמשיך בפעילות שלה לאורך שנים כדי לממש את הפוטנציאל באמצעות עובדי העמותה. לכן הם עושים כל שניתן לקדם את הנושאים הנדרשים לשם כך.