רואה חשבון בראשון לציון

כל בעל עסק ללא קשר לגודלו של העסק זקוק לליווי חשבונאי ולהכוונה פיננסית. פן זה הוא החשוב ביותר בכל עסק והוא זה שיקבע את עתידו המשגשג או הבעייתי.

הקמת עסק חדש 

רבים מעוניינים להקים עסק אך מעבר לידע המקצועי שלהם בתחום שבו הם מומחים כמו לדוגמה מכירה של מחשבים, עליהם לדעת כיצד לנהל את העסק. זו הסיבה שחשוב לקבל ייעוץ כלכלי כבר בתחילת הדרך כדי לא לבצע טעויות.

רואה החשבון מייעץ לבעל העסק אם לפתוח עוסק מורשה או חברה בע"מ וזאת על פי ההיקפים הצפויים של המחזור העסקי, הנישה בה יפעל העסק ופרמטרים חשובים נוספים. לאחר קבלת ההחלטה רואה חשבון בראשון לציון מבצע עבורו את פתיחת התיקים ברשויות השונות, כדי שהוא יוכל להתחיל לפעול. תהליך זה מתבצע באופן מהיר ויעיל על ידי שידור מלוא המידע והמסמכים לתוכנות של הרשויות השונות. 

במהלך זה נקבע לכל עסק אם ידווח וישלם לרשויות אחת לחודש או אחת לחודשיים, מה יהיה אחוז המקדמות שלו, מה יהיה הגובה של הניכוי מס במקור והפרטים המנהליים לגבי תיק הניכויים במס הכנסה ובמוסד לביטוח לאומי.

חשיבה על הפעלת העסק 

רואה חשבון בראשון לציון מכיר את כל אחד מהעסקים של לקוחותיו באופן רוחבי ולכן הוא מייעץ להם בנושאים שונים הקשורים לתפעול השוטף. כמו לדוגמה אם לשכור משרד קטן או גדול וזאת בהתאם לצורך ולסיכונים הפיננסיים לאור העלויות הגדולות, אם לקנות רכבים לשימוש שוטף כמו רכבים מסחריים, משאיות, מלגזות וכו' או לחלופין לעבוד בשיטת הליסינג. 

מימון לעסקים 

רוב העסקים אינם יכולים לפעול ללא מימון ולכן רואה חשבון בראשון לציון מבצע חשיבה על הצורך הכספי של כל אחד מהם עבור הון חוזר או עבור השקעות בעסק כמו רכישת ציוד להפעלת קו יצור נוסף. בהתאם לכך הוא בוחן עבור הלקוחות שלו את האופציה של קבלת הלוואות בערבות המדינה. ברוב המקרים אלו הן ההלוואות הנוחות והכדאיות ביותר לאור העמלות והריביות המופחתות, האפשרות לשלם זאת לאורך כמה שנים וגם לקבל גרייס בחודשים הראשונים.

הוא פועל על פי הקריטריונים שמכתיבים הבנקים ומכין את כל המסמכים הרלוונטיים כמו תוכנית עסקית, תקציב שנתי, תזרים מזומנים, מידע על העסק כמו העתקי דוחות שנתיים או אישיים שהוגשו למס הכנסה בשנים קודמות, העתקי דוחות מע"מ ומידע נוסף על פי הדרישה. 

פיתוח עסקי 

לאורך השנים יש שינויים בכל עסק לאור דברים רבים שקורים בתחום העיסוק ובמשק בכלל. לכן רואה חשבון בראשון לציון מסייע לבעל העסק לאורך כל הדרך להתאים את הפעילות העסקית למציאות העכשווית. במקרים רבים כדאי לבצע פיתוח עסקי הכולל פתיחת סניפים חדשים, או להפך סגירת סניפים שהם לא רווחיים. לעיתים כדאי לרכוש עסק מתחרה כדי לחלוש על כל השוק או למכור את העסק אם מדובר בעסקה שהיא כדאית.

רואה החשבון מבצע את כל התחשיבים ומפרט את היתרונות והחסרונות של כל צעד, כדי שבעל העסק יקבל החלטה מושכלת.